น้ำตกบ้านกลอเซโล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกบ้านกลอเซโล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านกลอเซโล หมู่ 6 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  052044000
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกบ้านกลอเซโล
การเดินทาง :  การเดินทางโดย รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :233