ท้องฟ้าจำลอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท้องฟ้าจำลอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  038467031
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ภายในแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการจัดแสดงระบบท้องฟ้าจำลองสำหรับการจัดแสดงระบบท้องฟ้าจำลอง ส่วนที่สอง เป็นการจัดแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ กล่าวคือ การจัดแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การจัดแสดงด้วยแบบจำลองเหมือนจริง พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจน โดยจัดแบ่งเป็น 14 โซน
การเดินทาง :  ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

จำนวนผู้เข้าชม :425