ห้องฉายภาพยนต์ 4 มิติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ห้องฉายภาพยนต์ 4 มิติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  038467031
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ห้องฉายภาพยนต์ 4 มิติ
การเดินทาง :  ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

จำนวนผู้เข้าชม :417