โอ้นโล่นซา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โอ้นโล่นซา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  เขื่อนระบายน้ำชนบท บ้านโนนสาวเอ้
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043001971
latitude :  16.07
longitude :  102.49
รายละเอียด :  สิ่งที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา จะได้สัมผัสและชมความเป็นวิถีชีวิตของชาวโคกโพธิ์ไชย โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง นั่งชิงช้า ชมวิว ซื้อผลิตภัณฑ์ OTOC กระเป๋า เสื่อ หมอนอิง ฯ สินค้ามีความทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจำทางสาย ขอนแก่น - ชัยภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม :275