หลวงพ่อคุ้มเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลวงพ่อคุ้มเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดโนนศิลา บ.นาแพง ต.นาแพง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043001971
latitude :  16.09
longitude :  102.45
รายละเอียด :  เป็นวัดที่ได้รับแรงศรัทธา จากประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ มีหลวงพ่อคุ้มเมือง เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน อยู่ในวิหารที่สร้างจากไม้ทั้งหลัง เกาะสลักเป็นรูปพญานาค หลังใหญ่ สวยงามมากนักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวเชิงศาสนา ตามวัดวาอาราม วิหารไม้สวยงาม สักการะหลวงพ่อคุ้มเมืองทำบุญ ขอพร บูชาพระเครื่อง วัตถุมงคล เสริมดวง
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจำทางสาย ขอนแก่น - ชัยภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม :142