ศาลซำจ้ายแป๊ะกง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลซำจ้ายแป๊ะกง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077521353
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นศาลเจ้าที่ชาวตำบลปากน้ำนับถือกันมาก ชาวประมงชาวบ้านมาขอพรอะไรก็มักจะได้เสมอ ชาวตำบลปากน้ำจึงจัดรวบรวมเงินจัดสร้างศาลขึ้นมา ส่วนมากชาวตำบลปากน้ำจะเรียกศาลนี้ว่า "ศาลแป๊ะซำจ้าย"
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 13 กิโลเมตร ตามถนนทางหลวงหมายเลข 4098 ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบชายหาดปากน้ำ-หาดทรายรี

จำนวนผู้เข้าชม :410