น้ำตกชะแนน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกชะแนน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เขตรักษาพันธุสัตว์กป่าภูวัว บ้านเทพมีชัย ม.7 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042490880
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกชะแนน ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านเทพมีชัย ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าชะแนน เดิมชื่อ " น้ำตกตาดสะแนน " (คำว่า " สะแนน " เป็นภาษาอีสาน แปลว่า สวยงามที่สุด) เกิดจากลำห้วยชะแนน ประมาณ 2 ชั้น นับเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
การเดินทาง :  ถนน 212 บึงกาฬ-นครพนม แยก ต.ชัยพร ไปทางภูทอก มีป้ายบอกทาง เขา บ้านเทพมีขัย ม.7 เข้าไปเขตรักษาพันธุสัวต์ป่าชะแนน (เขตรักษาพันธุสัตว์ภูวัว)

จำนวนผู้เข้าชม :551