วัดแม่ลาหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดแม่ลาหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  086 187 5759
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดแม่ลาหลวง แห่งนี้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2480 โดยมีลุงจองสะรอมถาง และลุงจอมเกจ่าม พร้อมด้วยศรัทธาชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างวัดขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2520 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร จะเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ภายนอกคล้ายกับวัดทางพม่า แต่ที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นคือ ภายในวัดแห่งนี้สร้างจากไม้สักทองเกือบทั้งหลัง ภายในวัดมีความสวยงามอลังการ เสาไม้สักและพื้นที่เงาวับ เป็นที่จัดงานตามประเพณีของตำบลแม่ลาหลวงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีเขาวงกต ประเพณีสลากภัตร ประเพณีปอยส่างลอง ประเพณีแห่จองพารา เป็นประเพณีประจำท้องถิ่น จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม - เมษายน เป็นประจำทุกปี
การเดินทาง :  ตามเส้นทาง 108 ผ่านอำเภอแม่ลาน้อย ถึงตำบลแม่ลาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง วัดอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง 300 เมตร ซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :80