พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เขียน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เขียน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดพันธวิชา บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045-523918
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  รายละเอียดตามเอกสาแนบท้าย
การเดินทาง :  จากตัวเมืองอำนาจเจริญไปถนนโคกจักจั่น-ดงสีโท พิกัดกิโลเมตรที่ 8 บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวดอำนาจเจริญ

จำนวนผู้เข้าชม :149