วัดแหลมพ้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดแหลมพ้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074300458
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2330 ในสมัยรัชกาลที่ 3 หลังจากนั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2360 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสทางน้ำขึ้นที่ท่าเรือหน้าวัด สถาปัตยกรรมที่นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของวัด คือ อุโบสถซึ่งสร้างในสมัยนั้น
การเดินทาง :  เดินทางตามถนนเส้นสาย 408

จำนวนผู้เข้าชม :310