วัดโคกเปี้ยว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโคกเปี้ยว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลเกาะยอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074300458
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโคกเปี้ยว ตั้งอยู่ติดทะเลสาบฝั่งทิศใต้ของเกาะยอ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2425 ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมโบสถ์เก่าแก่และต้นละมุดอายุกว่าร้อยปี เด่นตระหง่าอยุ่หน้ากุฏิเดิมของท่านเจ้าอาวาสวัดโคกเปี้ยวในปัจจุบัน
การเดินทาง :  เดินทางเส้นถนนสาย 408 ผ่านถนนสายวัฒนธรรม ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :299