วัดท้ายยอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท้ายยอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลเกาะยอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074300458
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดท้ายยอ เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลเกาะยอ มีสถาปัตยกรรมล้ำค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุฏิแบบเรือนไทยอายุกว่า 200 ปี นอกจากนี้ยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ควรแก่การศึกษา เช่น บ่อน้ำโบราณ สระน้ำโบราณ หอระฆัง ด้านหลังวัดเป็นเขาวิหาร ซึ่งประดิษฐานเจดีย์ทรงลังกาที่งดงาม
การเดินทาง :  ใช้ถนนเส้นสาย 408 ผ่านมายังถนนเส้นสาย อ่าวทราย-สวนทุเรียน ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :319