หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > เมืองเพชรบูรณ์ > หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์ (Hall of Phetchabun Wisdom and Folkways)
หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์ (Hall of Phetchabun Wisdom and Folkways)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์ (Hall of Phetchabun Wisdom and Folkways)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ถนนเพชรเจริญ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056722632
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์เก่า ที่อยู่ในบริเวณสวนสาธารณเพชบุระ ได้ทำการปรับปรุงจัดเป็นหอแสดงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตคนเพชรบูรณ์ แบ่งเป็นเรื่องการทำมาหากินอาชีพดั้งเดิมของคนเพชรบูรณ์ 6 เรื่องราวด้วยกัน คือ ข้าว ข้าวโพด มะขามหวาน ใบยาสูบ การหาของป่า และวิถีชีวิตริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมทั้งเครื่องมือทำมาหากินและเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดเป็นห้องนิทรรศการที่ทันสมัย สวยงามและมีคุณค่ายิ่ง
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพ - เพชรบูรณ์ เส้นทางหมายเลข 21 รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่งจำกัด บริษัทเพชรทัวร์ 02-9362852-66 ,02-29363230

จำนวนผู้เข้าชม :421