ศาลไท้ก๋ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลไท้ก๋ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลเกาะยอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074300458
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศาสนสถานที่แสดงถึงเชื้อสายจีนของชาวเกาะยอ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งขณะนั้นชนชาติจีนได้เข้ามาค้าขายกับชาวไทยเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งได้มาตั้งรกรากสืบเชื้อสายในเกาะยอ ศาลเจ้าไทก๋งสร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาและแสดงถึงความภูมิใจของชาวไทยที่สืบเชื่อสายจีนชาวเกาะยอ
การเดินทาง :  ใช้ถนนเส้นสาย 408

จำนวนผู้เข้าชม :269