หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > เมืองสงขลา > สถาบันทักษิณคดีศึกษา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลเกาะยอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074300458
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิถีชีวิตของชาวใต้ วัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่นอันมีเอกลักษณ์เฉพาะประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปหัตถกรรม อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย
การเดินทาง :  ใช้ถนนเส้นสาย 408

จำนวนผู้เข้าชม :312