หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > กงไกรลาศ > โครงการเกษตรทษฏีใหม่ ตามรอยเท้าพ่อ
โครงการเกษตรทษฏีใหม่ ตามรอยเท้าพ่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการเกษตรทษฏีใหม่ ตามรอยเท้าพ่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาแถว หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055635213
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามเศรษฐกิจพอเพียง
การเดินทาง :  บ้านนาแถว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม

จำนวนผู้เข้าชม :360