กาดกองเก่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กาดกองเก่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  ถนนสบสม-หาดไคร้
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053791171
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ?ตลาดต้องชม กาดกองเก่า? จะเป็นจุดที่บ่งบอกเรื่องราวในอดีตของชาวเชียงของได้เป็นอย่างดี ทั้งอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การแต่งกาย กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรม ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน การท่องเที่ยวท้องถิ่นโดยชุมชน และเป็นเวทีการแสดงจากเยาวชน เพื่อสืบทอดและรักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวเชียงของ บริเวณสถานที่แห่งนี้ ยังคงสัญลักษณ์อาคารที่อยู่อาศัยนับร้อยปี มีสัญลักษณ์รูปปั้นปลาบึกปลาน้ำจืดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ ซึ่งจะเป็นอีกจุดที่ดึงดูดให้ นทท.เดินทางไปท่องเที่ยวพื้นที่นี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :596