วัดสบสม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสบสม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านสบสม หมู่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-791135
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสบสมเป็นอีกวัดหนึ่งในเชียงของที่มีบริเวณวัดด้านทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำโขง ตั้งอยู่บ้านสบสม ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ไปทางถนนสายสบสม ? หาดไคร้ ประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นที่ประดิษฐาน ?พระเจ้าศรีสุขสม? พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงของ ภายในบริเวณวัดร่มรื่นสะอาดสะอ้าน ด้านหน้าวัดมีลานพักผ่อน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์น้ำโขง และเมืองห้วยทรายของ สปป.ลาว นอกจากนี้ในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี วัดสบสมยังเป็นสถานที่จัดประเพณีสืบชะตาหลวงเมืองเชียงของ ประเพณีเก่าแก่อันเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวเชียงของทุกปี...
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว, รถโดยสารประจำทา

จำนวนผู้เข้าชม :561