วัดหาดไคร้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหาดไคร้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหาดไคร้ หมู่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-791089
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่เด่นๆในวัดจะมีเพียงพระประธานและพญานาคหน้าวัดแม่น้ำโขงช่วงผ่านหน้าวัดหาดไคร้นี้เป็นวังน้ำลึก และเป็นช่องแคบกว่าแม่น้ำโขงช่วงอื่น เป็นจับปลาบึกเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย การจับปลาบึกที่บ้านหาดไคร้ มักจะทำพิธีอยู่ที่ลานหน้าวัดไคร้ ดำเนินการโดยชมรมจับปลาบึก อำเภอเชียงของ โดยมีการจับฉลากระหว่างเรือจากฝั่งไทยและลาวสลับกันก่อนเปิดฤดูจับปลาจะมีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกในวันที่ 18 เม.ย.ที่ลานจับปลาบึกริมแม่น้ำโขงด้านหลังวัดหาดไคร้ปลาบึกที่จะจับขายได้คือปลาบึกตัวผู้ที่โตเต็มวัยเท่านั้น หากเป็นปลาตัวเมียจะรีดไข่หรือขายให้กับกรมประมงเพื่อนำไปขยายพันธุ์
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว, รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :594