กาดกองแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กาดกองแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-791171
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ?กาดกองแก้ว? บนถนนสายกลางของอำเภอ จะมีทุกวันเสาร์ตั้งแต่ 15.00-21.00 น. ตั้งแต่หน้าวัดหลวงไชยสถาน จนถึงหน้าวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นวัดที่มีพระธาตุเก่าแก่กว่าพันปีของอำเภอเชียงของ และเป็นศูนย์กลางค้าขายชายแดนสำคัญของเชียงของในอดีตมาถึงปัจจุบันว่าพันปี ถนนสายนี้เต็มไปด้วยเรื่องราววิถีชีวิต และบรรยากาศของผู้คนชายแดนเมืองเชียงของ การจัดกิจกรรมย้อนยุคขึ้นเพื่อแสดงอัตลักษณ์ และสร้างตลาดขายสินค้าของคนท้องถิ่นให้เศรษฐกิจหมุนเวียน
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว, รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :543