ยักษี-ยักษา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ยักษี-ยักษา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองปรือ ต.สวายจีก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044181534
latitude :  14.90
longitude :  103.15
รายละเอียด :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  บ้านหนองปรือ

จำนวนผู้เข้าชม :400