วัดโคกตาสิงห์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโคกตาสิงห์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านโคกตาสิงห์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044181534
latitude :  14.92
longitude :  103.13
รายละเอียด :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  บ้านโคกตาสิงห์

จำนวนผู้เข้าชม :421