ล่องแพหนองหวาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ล่องแพหนองหวาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านฝั่งแดงเก่า หมู่ที่ 2 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  093-4215950 ,089-888
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หนองหวาย เป็น แหล่งน้ำธรรมชาติ ของชาวบ้าน ฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เชื่อมกับ ลำน้ำก่ำ ลำน้ำสาขาแม่น้ำโขง หนองหวาย มีทั้งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งน้ำใสสะอาด เหมาะแก่การเที่ยวพักผ่อนเล่นน้ำ คลายร้อนสัมผัสบรรยากาศ ล่องแพ มีทั้งบริการ ล่องแพ บริการอาหารเครื่องดื่ม ไปจนถึงอุปกรณ์เล่นน้ำคลายร้อน สามารถเดินทางมาเที่ยวล่องแพ ได้ตลอดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ? 18.00 น.
การเดินทาง :  ผ่านทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 223 สายบ้านต้อง-นาแก จากบ้านต้องไประยะทาง 920 เมตร ถึงแยกบ้านฝั่งแดงใหม่ หมูู่ที่ 8 จะมีทางแยกเข้าไปในหมู่บ้านตรงไปจนถึงหน้าวัดพุทธสีมา แล้วเลี้ยวซ้ายเลาะข้างกำแพงวัดพุทธสีมาไปเรื่อย ๆ จนถึงหนองหวาย ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :141