กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  สวนมรุพงษ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  038511027
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กำแพงเมืองโบราณของจังหวัดฉะเชิงเทรา
การเดินทาง :  เดินทางจากวัดโสธรวรารามวรวิหารผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กำแพงเมืองอยู่ทางด้านซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :502