วัดหงษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหงษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านศีรษะแรต หมุ่ 11 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานนที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ และประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธา มีผู้คนมาพึ่งบุญบารมีพระเจ้าใหญ่อย่างล้นหลาม นอกจากนี้ชาวอำเภอพุทไธสงกำหนดให้มีการจัดงานเฉลิมฉลอง และนมัสการปิดทองพระเจ้าใหญ่ในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี (ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา)
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มาทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :410