เกาะกุดหิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะกุดหิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านกุดหิน ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043306256 084952434
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เกาะกุดหิน ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหว้าทองบ้านกุดหิน หมู่ที่ ๗ ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มีประชากร ชาย/หญิง อาศัยอยู่อยู่ ๒๐๙ คน ๖๒ ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ ๕๐๐ ? ๗๐๐ ไร่ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำขึ้นลงในเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเกาะกลางเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเพียงเกาะแห่งเดียวของจังหวัดขอนแก่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากอำเภอภูเวียงถึงเกาะกุดหิน ระยะทางเพียง ๒๕ กิโลเมตร สามารถตั้งแคมป์พักแรมในเกาะ หรือบ้านพักบนเกาะในลักษณะแบบโฮมสเตย์ รวมทั้งการล่องแพและตกปลารอบเกาะกุดหิน ป่าชุมชนและเที่ยวชมถ้ำเสือ ล่องเรือนำเที่ยวในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ นอนพักผ่อนชมธรรมชาติ พร้อมทั้งเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวประมงและซื้อของฝากซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านเกาะกุดหิน คณะกรรมการหมู่บ้าน วัด หน่วยงานราชการ เอกชน สถานศึกษาตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า จึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรร่วมมือกันจัดทำโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการอย่างยั่งยืนภายใต้แนวความคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การเดินทาง :  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากอำเภอภูเวียงถึงเกาะกุดหิน ระยะทางเพียง ๒๕ กิโลเมตร และต่อด้วยเรือเข้าสู่เกาะกุดหิน 10-15 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :437