วัดป่าเขาดินวนาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าเขาดินวนาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านนายม หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043424277
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดป่าเขาดินวนาราม เป็นสถานที่ให้ประชาชนได้มาร่วมปฏิบัติธรรม และมีเจดีย์สถานอันศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  วัดป่าเขาดินวนาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 489 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 5 ชั่วโมง 58 นาที * อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 35.6 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 46 นาที ** อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 4.7 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 8 นาที ***

จำนวนผู้เข้าชม :318