ตลาดน้ำหลักห้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดน้ำหลักห้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0962892665
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตลาดน้ำวิถีชุมชน
การเดินทาง :  จากตลาดน้ำดำเนินสะดวกถึงวัดปราสาทสิทธิ์

จำนวนผู้เข้าชม :299