บ้านสายโท11 เหนือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านสายโท11 เหนือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านสายโท 11เหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044666249
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหมู่บ้านOTOPนวัตวิถี
การเดินทาง :  เดินทางตามถนน 224 สายบ้านกรวด-กาบเชิง

จำนวนผู้เข้าชม :377