เกาะจิตรกูฏ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะจิตรกูฏ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เกาะกลางอ่างเก็บน้ำพุทธอุทธยาน เกาะจิตรกูฏ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045523166
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่การจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และทำน้ำอภิเษก บริเวณเกาะกลางอ่างเก็บน้ำพุทธอุทธยาน เกาะจิตรกูฏ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
การเดินทาง :  อ่างเก็บน้ำพุทธอุทธยาน เกาะจิตรกูฏ ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

จำนวนผู้เข้าชม :170