หน้าแรก > ภาคกลาง > ชัยนาท > หนองมะโมง > ศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ภาคกลาง
ศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ภาคกลาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ภาคกลาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หลัง รพ.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0862001200
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน
การเดินทาง :  ห่างจากจังหวัดชัยนาท 46 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :16