วัดบ้านยางเปียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านยางเปียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0830670070
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่สถานสถาน
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวอำเภออมก๋อยถึง วัดบ้านยางเปียงเป็นจำนวน 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :656