สร้างลึก บ่อน้ำโบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สร้างลึก บ่อน้ำโบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043-840820
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สร้างลึก บ่อน้ำโบราณ บ้านขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-840820
การเดินทาง :  สร้างลึก บ่อน้ำโบราณ บ้านขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-840820

จำนวนผู้เข้าชม :285