ประเพณีบุญบั้งไฟแสน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีบุญบั้งไฟแสน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดเฝือแฝง บ้านหนองปอแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0611070669
latitude :  16.29
longitude :  102.25
รายละเอียด :  ประเพณีบุญบั้งไฟแสน เป็นประเพณีที่ชาวตำบลกวางโจนได้สืบกันมาช้านานด้วยการมีการแห่ขบวนต่างๆที่เชื่อมโยงกับบุญบั้งไฟแสนและมีการจุดบั้งไฟเป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลกวางโจนด้วย อีกทั้งวัดเฝือแฝงยังเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนชาวตำบลกวางโจนอีกด้วย ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทางพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ ช่วงเวลาของประเพณีบุญบั้งไฟคือเดือนหกหรือพฤษภาคมของทุกปี
การเดินทาง :  การเดินทางจากจังหวัดชัยภูมิโดยใช้ถนนเส้น 205 ผ่านอำเภอแก้งคร้อ เข้าเขตอำเภอภูเขียวโดยใช้ถนนเส้น 201 ผ่านมาถึงตำบลกวางโจน ผ่านหน้าโดรงเรียนกวางโจนมาถึง อบต.กวางโจน ประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วกลับรถเพื่อเข้าสู่เส้นทางสู่วัดเฝือแฝง อีกประมาณ 3 กิโลเมตร วัดเฝือแฝงจะอยู่ขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :289