วัดพระธาตุกาคำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุกาคำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านเทอดไทย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053730205
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพระธาตุกาคำ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง ประวัติวัดกาคำ วัดพระธาตุกาคำ(ก๋าคำ)เป็นพระธาตุเก่าแก่บนยอดอยสร้างขึ้นในสมัยโยนก สมัยนั้นนำโดยปู่จ้าวลาวจกเป็นผู้นำองค์กรปกครอง หรือหัวหน้าใหญ่ของอ้ายลาว บ้านหินแตกในขณะนั้นมีชาวไทยใหญ่ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีเรื่องเล่าว่ามีพ่อค้าวัวต่างถิ่น สองคนพี่น้องมาจากเมืองแสนหวีได้เข้ามาค้าขาย พักแรม เป็นเวลานานนับเดือน ตาม เส้นทางตั้งแต่เมืองสาต, หินแตก , ฝาง ,เชียงดาว จุดหมายปลายทางสิ้นสุดที่เมืองเชียงใหม่พ่อค้าชาวไทยใหญ่ทั้งสอง ได้สร้างพระธาตุขึ้นองค์หนึ่งในระหว่างทางดอยตุงกับเมืองฝาง คือ พระธาตุกาคำโดยได้นำเอาทองคำหล่อหลอมเป็นรูปอีก จำนวน 2 ตัว ไว้ในองค์พระธาตุชาวไทยใหญ่เรียกว่า ก๋าคำ( ก๋า หมายถึง อีกา , คำ หมายถึง ทองคำ ) วัดพระธาตุกาคำมีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ และพระธาตุ 1 องค์เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่ทรุดโทรมไปเป็นเวลานานชาวบ้านจึงได้บรูณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.2506 ความสำคัญของวัดนี้ เพราะเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธาและนับถือ เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน มีประวัติและความเป็นมาที่น่าประทับใจ ลักษณะการปลูกสร้างก็เป็นแบบดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่พิธีกรรมต่างๆ สถานที่ตั้ง หมู่ 1 บ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระยะทางจากป่าซางไปวัดกาคำ ระยะทาง 35 กิโลเมตร
การเดินทาง :  รถยนต์สามารถเข้าไปถึงได้ ห่างจากบ้านเทอดไทยประมาณ 1 กิโลเมตร เข้าทางหลังตลาด

จำนวนผู้เข้าชม :448