วัดโพธิ์ทรายทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิ์ทรายทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.ละหานทราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044649192-3
latitude :  14.41
longitude :  102.85
รายละเอียด :  วัดโพธิ์ทรายทอง
การเดินทาง :  ละหานทราย - นางรอง

จำนวนผู้เข้าชม :392