ฮิโนกิแลนด์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฮิโนกิแลนด์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  168 หมู่ที่ 6 ตำบล ศรีดงเย็น อำเภอ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0947310731
latitude :  19.66
longitude :  99.15
รายละเอียด :  ฮิโนกิแลนด์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ในอำเภอไชยปราการ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จำลองวัฒนธรรมญี่ปุ่น และมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้หอมฮิโนกิ
การเดินทาง :  ถนนโชตนา 168 หมู่ที่ 6 ตำบล ศรีดงเย็น อำเภอ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

จำนวนผู้เข้าชม :581