หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สุรินทร์ > สนม > ชุมชนนวัตวิถี บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ 11
ชุมชนนวัตวิถี บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ 11

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนนวัตวิถี บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ 11
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ 11
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044145815
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ 11 ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งบ้านหนองขุนศรีเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และนวัตกรรม การผลิตและแปรรูปเห็ดจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง จากฐานทรัพยากรที่มี ทำให้เกิดการสร้างชุมชนแห่งการท่องเที่ยว เกิดกระแสการท่องเที่ยวในชุมชน รายได้หมุนเวียนกระจายสู่ชุมชน โดยหมู่บ้านใช้แนวคิดการเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถยกระดับสู่การจำหน่ายในชุมชนได้ และเกิดการหมุนเวียนในชุมชน ให้สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน หลักการสำคัญ คือ การดึงเสนอเสน่ห์ชุมชน ค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อนำเสนอสู่นักท่องเที่ยวและค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานให้เกิดคุณค่า นำไปสู่การมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจด้วยอีกทางหนึ่ง สำหรับเป้าหมาย จะมุ่งเน้นให้มีการสร้างตลาดที่ชุมชน ดึงนักท่องเที่ยวเข้าหมู่บ้าน พัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้พร้อมขายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวให้มีการหมุนเวียนและกระจายตัวของรายได้เพิ่มขึ้น
การเดินทาง :  เส้นทางหลวงหมายเลข 2039

จำนวนผู้เข้าชม :490