ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านกันตรง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านกันตรง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 บ้านกันตรง ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0650839979
latitude :  15.06
longitude :  103.63
รายละเอียด :  วิถีชีวิต ในการอนุรักษ์ป่า และวัฒนธรรมพื้นบ้าน
การเดินทาง :  เดินทางออกจากจังหวัดสุรินทร์ มาทางถนนสายสุรินทร์-จอมพระ ประมาณ ก.ม. 22 เลี้ยวข้างโรงเรียนบ้านโคกกรวด เข้าไป 5 กิโลเมตร ถึงบ้านกันตรง ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวนผู้เข้าชม :411