บ้านตาทิตย์โฮมสเตย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านตาทิตย์โฮมสเตย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านตาทิตย์ ม. 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  087260562
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านตาทิตย์ เป็นชุมชนที่มีการเลี้ยงช้าง ผู้คนให้ความรักและความผูกพันกับช้างเสมือนสมาชิกในครอบครัว การเลี้ยงดูช้างอย่างใกล้ชิดและการฝึกให้ช้างสามารถเชื่อฟังทำตามคำสั่งผู้เลี้ยงได้ ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวสามารถเข้าพักแบบโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชีวิตของชาวกวย วัฒนธรรมการเลี้ยงช้างและยังได้ฝึกการเลี้ยงช้างร่วมกับครอบครัวโฮมสเตย์อีกด้วย
การเดินทาง :  จากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 26 ผ่านอำเภอจอมพระ จากนั้นเลี้ยวซ้ายแยกบ้านตาดไปตามทางหมู่บ้านประมาณ 22 กิโลเมตร ผ่านศูนย์คชศึกษา ตรงไปเจอวัดแจ้งสว่าง เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงบ้านตาทิตย์

จำนวนผู้เข้าชม :403