ปราสาทดอนแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทดอนแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดทุ่งไชย ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045910461
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  - เป็นสถานที่โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วัด หมู่บ้าน ชุมชน - สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ของหมู่บ้าน, ชุมชน เที่ยวชมความงามของแหล่งธรรมชาติ และวิถีชีวิตในหมู่บ้านและชุนชนต่างๆ - การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมที่เป็นของท้องถิ่น หรือของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ที่มี การปฏิบัติ บอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผล ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้เฉพาะท้องถิ่น
การเดินทาง :  - เดินทางรถไฟถึงสถานีอุทุมพรพิสัย รถรับจ้างถึงตำบลทุ่งไชย 12 กิโลเมตร - รถยนต์ส่วนตัวถนนสาย อุทุมพรพิสัย - ปรางค์กู่

จำนวนผู้เข้าชม :333