หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สุรินทร์ > เมืองสุรินทร์ > โครงการเกษตรอทิตยาทร (ซแรย์อทิตยา)
โครงการเกษตรอทิตยาทร (ซแรย์อทิตยา)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการเกษตรอทิตยาทร (ซแรย์อทิตยา)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  โครงการชลประทานสุรินทร์ หมู่ 9 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  14.76
longitude :  103.53
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และธรรมชาติที่สวยงาม
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :472