หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > พรานกระต่าย > เมืองรอ เมืองโบราณ 1000 ปี
เมืองรอ เมืองโบราณ 1000 ปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เมืองรอ เมืองโบราณ 1000 ปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0899079896
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เมืองรอ เป็นเมืองโบราณพันปี ซึ่งหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ หลายร้อยปีโดยมีหลักฐานตามพงศาวดารเหนือความว่า พระมหาพุทธสาครเป็นเชื้อมา ได้เสวยราชสมบัติอยู่ริมเกาะหนองโสน ที่วัดเดิมกันมีพระมหาเถรไสยลายองค์หนึ่งเป็นเชื้อมาแต่พระรามเทพได้พระบรมธาตุ 650 พระองค์ กับพระศรีมหาโพธิสองต้นจากเมืองลังกาได้พาพระมหาสาครไปเมืองสาวัตถี ถ่ายเอาอย่างวัดเชตวนาราม มาสร้างไว้ต่อเมืองรอ แขวงบางทานนอก เมืองกำแพงเพ็ชร ชื่อวัดสังฆคณาวาศ แล้วเอาพระศรีมหาโพธิใส่อ่างทองคำมาปลูกไว้ริมหนองนากะเล นอกวัดเสมาปากน้ำแล้วเชิญพระบรมธาตุบรรจุไว้ด้วย 36 พระองค์ จึงให้ชื่อว่าวัดพระศรีมหาโพธิ แสดงว่า เรื่องเมืองรอ มีเค้าความจริงอยู่ เมืองรอนี้น่าจะสร้าง ราวปีพุทธศักราช 1600 มีพระมหากษัตริย์ ที่กล่าวไว้ในพงศาวดารเหนือ คือพระมหาพุทธสาคร ที่นำพระบรมธาตุ และพระศรีมหาโพธิ์ มาประดิษฐานในเมืองรอ ตามข้อความจากพงศาวดารเหนือ วัดที่อาจเชื่อได้ว่าคือ วัดสังฆคณาวาศ ในเมืองรอ ปัจจุบัน มีชื่อว่า วัดโพธาราม เป็นวัดร้างมีหลักฐานอยู่ไม่กี่แห่ง ที่สำคัญที่วัดโพธาราม มีต้นโพขนาดใหญ่ อาจจะเป็นต้นโพที่พระมหาพุทธสาคร เจ้าแห่งเมืองบางพาน นำมาประดิษฐานไว้ ณ เมืองรอ แห่งนี้อาจจะเป็นไปได้ สำรวจสายน้ำวังรอ ซึ่งมีความน่าจะเป็น คูเมืองรอในอดีต ปัจจุบันได้ถมทำถนนไปกว่าร้อยละ 80 เปิดเป็นแนวคูเมืองให้เห็นเป็นที่น่าอัศจรรย์ ภายในเขตเมืองรอ เต็มไปด้วยเตาถลุงเหล็ก จากคำบอกเล่าของภูมิปัญญาหลักฐานที่ค้นพบสรุปได้ว่า วังลอ ในปัจจุบัน คือ เมืองรอในอดีตหนึ่งพันปีอย่างแน่นอน ข้อมูลจาก อาจารย์สันติ อภัยราช http://www.sunti-apairach.com/letter/ index.php? PHPSESSID =k38niid6m7lljh4gdcjarklef7&topic=631.msg684#msg684
การเดินทาง :  จากจังหวัดกำแพงเพชรมาอำเภอพรานกระต่าย 25 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :346