หลวงปู่ดำ วัดจำปาสีห์ราช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลวงปู่ดำ วัดจำปาสีห์ราช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านสะงวย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลัก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042133301
latitude :