วัดกระโจม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกระโจม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  03610470
latitude :  15.01
longitude :  100.39
รายละเอียด :  ที่วัดกระโจม มีรูปปั้นเปรต 2 ตน ยืนอยู่ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลของการทำกรรมไม่ดี ว่าเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ว จะมีสภาพอย่างไร
การเดินทาง :  จากถนนสายเอเซีย ขาเข้ากรุงเทพฯ เลี่ยวซ้ายเข้ามาประมาณ 3 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :446