หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรสาคร > เมืองสมุทรสาคร > - ชุมชนนาเกลือบ้านกาหลง
- ชุมชนนาเกลือบ้านกาหลง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  - ชุมชนนาเกลือบ้านกาหลง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านกาหลง_บน หมู่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  034440914
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่บ้านกาหลง เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ส่วนใหญ่ทำนาเกลือ เพราะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเล ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม อาชีพหลักของที่นี่จึงเป็นการทำเกลือส่วนมาก ถ้าหมดจากหน้านาแล้วนั้น ก็จะหันไปทำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากทะเล เช่นกะปิ อาหารแห้ง ฯลฯ ทะเลที่นี่จะคล้ายดอนหอยหลอด เป็นทะเลโคลนไม่สามารถลงเล่นน้ำได้
การเดินทาง :  เดินทางมายังเส้นทางพระรามเข้า มุ่งเข้าสู่ตำบลกาหลง บ้านกาหลง_บน หมู่ 8

จำนวนผู้เข้าชม :538