หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > เมืองน่าน > กาดข่วงเมืองน่าน
กาดข่วงเมืองน่าน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กาดข่วงเมืองน่าน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  ถนนผากอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  05477169
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองน่าน ณ ลานข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ เป็นสถานที่รองรับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยว สำหรับชม ชิม ช้อป และสินค้า อาหาร ของที่ระลึก มีบริการขันโตก เสื่อ ฟรี สำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสงคืจะนั่งรับประทานอาหาร เพลิดเพลินกับการแสดง ดนตรี ศิลปะพื้นบ้าน และกิจกรรมอื่นๆ จากผู้จำหน่ายสินค้า
การเดินทาง :  เดิน

จำนวนผู้เข้าชม :299