เดอะแคนวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เดอะแคนวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  437 หมู่ 1 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0898162354
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :256