ลำภาชีเลคฮิลล์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลำภาชีเลคฮิลล์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่ามะขาม 216 หมู่ 2 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0817773260
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  www.lumphachi.com
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :232