โรงเรียนควาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โรงเรียนควาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองตาดั้ง หมู่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เปิดบริการทุกวัน
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :206